Stres z práce možno zahnať spoločenskou hrou.

Dospelí, ktorí hľadajú rovnováhu medzi náročným pracovným tempom a časom pre seba a rodinu, by sa mali v rámci psychohygieny zahrať. Podľa psychológa je hranie spoločenských hier jednou z ciest, ako sa správne vyventilovať po náročnom strese v práci.

Hry nemusia byť určené len pre deti. Aj keď tým najmenším spôsobuje hranie predovšetkým radosť a zároveň sa pri edukačných hrách dokážu naučiť a rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, hru by nemali zavrhovať ani dospelí. Tí častokrát hľadajú balans medzi vysokým pracovným tempom a oddychom, a práve hranie im dokáže pomôcť. Edukácia totiž nie je jediný význam hier.

Na trhu existuje celé množstvo hier, pri ktorých sa ani dospelí nebudú nudiť. Na svete mimoriadne obľúbená hra Activity z dielne viedenskej továrne Piatnik dokáže napríklad zabaviť aj staršie vekové kategórie, nielen deti a tínedžerov. „Dospelí si pri tejto spoločenskej hre vyskúšajú svoju pohotovosť, kreativitu, fantáziu a dobre sa zasmejú. Zároveň to je jeden zo spôsobov, ako sa partneri naučia o sebe mnoho nového,“ vysvetľuje Jana Karásková zo spoločnosti Piatnik Praha.

Dospelým na hranie poslúži Pentago, hra, ktorá vznikla vo Švédsku a získala ocenenie Mensa Select, alebo sa môžu potrápiť pri logickom hlavolame Club 2 %.

Pri hraní rozhodne zabudnete na starosti v práci, zároveň hranie rozvíja postreh, komunikáciu, logické a strategické myslenie a podporuje sociálnu interakciu.

Súťaž:

Aká spoločenská hra výrobcu Piatnik získala ocenenie Mensa Select?

  1. a) Activity
  2. b) Pentago
  3. c) Club 2%

Budú vylosovaní traja výhercovia, pričom hráme o tri rôzne spoločenské hry – Cocotaki, Quickomino a Family Farm. Výherca získa jednu z uvedených hier. Dôležité upozornenie je, že jeden súťažiaci môžete vyhrať maximálne jednu cenu.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 29. júla 2015. Ako predmet správy použite “súťaž –Cocotaki”, alebo “súťaž – Quickomino ”, či “súťaž –  Family Farm ”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 31. júla. 2015.

Výherca Cocotaki:

  • Diana Lobotková, Čadca

Výherca Quickomino:

  • Juraj Urbanec, Nitra

Výherca Family Farm:

  • Patrícia Novotná, Malacky
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.