Rusko predĺžilo o ďalších desať rokov spoluprácu s GIF v oblasti reaktorov štvrtej generácie.

Rusko podpísalo desaťročné predĺženie rámcovej dohody o medzinárodnej spolupráci vo výskume a vývoji jadrových energetických systémov štvrtej generácie so spoločenstvom Generation IV International Forum (GIF). Dohoda bola koncom júna podpísaná Williamom Magwoodom, generálnym riaditeľom agentúry Nuclear Energy Agency (NEA), ktorá je súčasťou organizácie OECD a generálnym riaditeľom ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom Sergejom Kirijenkom.

Spoločnosť Rosatom uviedla, že predĺženie rámcovej dohody spĺňa vedecké, technické a obchodné záujmy ruského jadrového priemyslu. Dohoda tak bude mať pozitívny dopad na rozvoj jadrovej energetiky v krajine a prispeje k posilneniu ruského hospodárskeho vplyvu na svetovom trhu inovatívnych jadrových technológií.

„Verím, že reaktory štvrtej generácie sú budúcnosťou nielen jadrovej energetiky, ale energetiky ako celku v globálnom meradle. A to je jeden z dôvodov, prečo sa domnievam, že je dôležité v tejto oblasti pokračovať v medzinárodnej spolupráci,“ povedal Kirijenko.

Ostatné strany rámcovej dohody sú Kanada, Čína, Európska únia, Francúzsko, Japonsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Švajčiarsko a USA. Rusko pristúpilo k dohode v roku 2009.

Spoločenstvo GIF bolo ustanovené v roku 2000 a oficiálne autorizované v polovici roku 2001. Spoločenstvo obsahuje zástupcov celkom z trinástich krajín, kde má jadrová energetika významnú rolu a je vnímaná ako zásadná pre budúcnosť štátu. Väčšina týchto krajín je odhodlaná k spoločnému vývoju jadrových technológií novej generácie. Spoločenstvo vedie USA, pričom ďalšími členmi sú: Argentína, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Japonsko, Rusko, Južná Kórea, Južná Afrika, Švajčiarsko, Veľká Británia a Európska únia zastúpená organizáciou Euratom.

Väčšina krajín zo spoločenstva GIF podpísala rámcovú dohodou z roku 2005, ktorá ich formálne zaväzuje k účasti na ďalšom vývoji a výskume jedného alebo viacerých jadrových projektov štvrtej generácie vybraných spoločenstvom. Argentína a Brazília rámcovú dohodu nepodpísali a Spojené kráľovstvo od dohody odstúpilo. Preto sú v rámci GIF tieto tri krajiny označené ako „neaktívni členovia“. Rusko k rámcovej dohode formálne pristúpilo v auguste 2009 ako desiaty člen, pričom spoločnosť Rosatom slúži ako jeho zástupca. V roku 2011 sa všetkých 13 členov rozhodlo predĺžiť platnosť zakladajúcej listiny spoločenstva GIF na neurčito.