Z Ruska prišla prvá miliarda eur na stavbu jadrovej elektrárne Hanhikivi.

Financovanie projektu jadrovej elektrárne Hanhikivi s jedným reaktorom typu VVER-1200 je rozložené medzi fínske a ruské spoločnosti v pomere 66:34. Prvá miliarda eur ruského podielu na stavebných nákladoch bola vyplatená, oznámil ruský prezident Vladimír Putin na tlačovej konferencii po rokovaní s fínskym prezidentom Saulim Niinistöm.

„Politické rozhodnutie o spoločnom rusko-fínskom projekte výstavby jadrovej elektrárne bolo prijaté, teraz je všetka práca otázkou biznisu. Vzniknutá medzinárodná situácia sa premieta do našich bilaterálnych obchodno-ekonomických vzťahov a má na ne priamy vplyv. Teraz je situácia taká, že politické sily vo Fínsku vyjadrili svoj uhol pohľadu v podobe pozitívneho rozhodnutia parlamentu a celá záležitosť prechádza do rúk spoločností podieľajúcich sa na týchto projektoch,“ uviedol fínsky prezident Sauli Niinistö. Zmluva na výstavbu jadrovej elektrárne Hanhikivi bola podpísaná v októbri 2013 medzi objednávateľom stavby, fínskou spoločnosťou Fennovoima a zhotoviteľom stavby, ruskou Rusatom Overseas, dcérskou spoločnosťou ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom.

Spoločnosť Fennovoima je z 34 percent vlastnená ďalšou dcérskou spoločnosťou Rosatomu, firmou RAOS Voima Oy. Zvyšný podiel drží združenie Voimaosakeyhtiö, ktoré spája budúcich odberateľov elektriny z novej elektrárne, ako sú miestni distribútori energií a významné priemyselné a obchodné podniky. Stavebné práce by mali začať v roku 2017 a uvedenie bloku do prevádzky je plánované na rok 2024. Projekt zodpovedá normám Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a normám Európskej únie. Spĺňa tiež fínske národné regulačné predpisy, ktoré sa podľa odborníkov radia k najprísnejším na svete. V roku 2014 bol projekt schválený fínskym parlamentom a v júni tohto roka má byť podaná žiadosť o stavebné povolenie. Objem investícií predstavuje 7,3 miliardy dolárov. Ruská strana financuje projekt z takzvaného Fondu národného blaha, ktorý vznikol v roku 2008 po rozdelení Stabilizačného fondu Ruskej federácie. Tento fond, ktorého prostriedky dnes dosahujú v prepočte približne 76 miliárd dolárov, je spravovaný ruským ministerstvom financií a slúži na financovanie všeobecne prospešných projektov. Medzi nich bola v januári 2015 zahrnutá ruskou vládou aj výstavba fínskej jadrovej elektrárne Hanhikivi, takže v marci mohol byť uskutočnený prvý prevod financií pre tento projekt. Išlo o 57,5 ​​miliardy rubľov, teda 1 miliardu eur. Vo Fínsku sa už nachádza jedna elektráreň ruskej konštrukcie Loviisa s dvoma reaktormi typu VVER-440, ktorá spája západné a východné jadrové technológie. Používa západné riadiace systémy a na rozdiel od ostatných elektrární s reaktormi typu VVER-440 má kontajnment, teda ochranný obal reaktora a primárneho okruhu. Palivo pre túto elektráreň dodáva od jej spustenia ruská palivová spoločnosť TVEL. Predbežne sa objavujú plány na stavbu tretieho bloku v tejto lokalite. Ruská strana je pripravená spolupracovať pri realizácii týchto plánov.