Máte už zbalené?

Či už preferujete dovolenku v lete pri mori alebo v horách, vždy je dobré mať so sebou aspoň základnú výbavu pre ošetrenie drobných zranení. Obstaranie malej zdravotníckej výbavy stojí obvykle len pár eur, ale jej služby môžu byť v bolestivých situáciách na nezaplatenie. Na vytknutý členok, odreninu či pľuzgier chceme predsa čo najskôr zabudnúť, o to viac vo vzácnych dňoch, ktoré sme si vyhradili na nerušený oddych.

Cestovná lekárnička

Súčasťou cestovnej výbavy by mali byť náplasti (delené a v celku), ovínadlo, dezinfekčný prostriedok, zatváracie špendlíky, trojrohá šatka, prípadne nožničky. Aby plnili správne svoju funkciu, oplatí sa dať prednosť výrobkom z kvalitnejších materiálov. Nemusíte všetko zháňať sami. Jednoduchým riešením môže byť malá Cestovná lekárnička, v ktorej je už všetko potrebné zbalené.

Cestovná lekárnička Hartmann obsahuje:

 • Cosmos Hydro-Active 1 balenie – Hydroaktívne náplasti na pľuzgiere
 • Cosmos Strips 8 ks – Delené náplasti s vankúšikom 8 x 4 cm a 6 x 2 cm
 • Cosmopor E 2 ks – Samolepiaci krycí vankúšik sterilný 10 x 6 cm a 7,2 x 5 cm
 • Sterilux ES 2 ks – Krycí vankúšik sterilný 7,5 x 7,5 cm
 • Soft-Zellin 4 ks – Dezinfekčné čistiace tampóny s alkoholom
 • Omnipor 1 ks – Náplasť na cievke 1,25 cm x 5 m
 • Obväz hotový 1 ks – Obväz hotový sterilný s vankúšikom 8 x 10 cm
 • Peha-Crepp 2 ks – Fixačné ovínadlo z mäkkej tkaniny 10 cm x 4 m a 6 cm x 4 m
 • Idealtex 1 ks – Elastické ovínadlo 8 cm x 5 m na spevnenie kĺbov
 • Pinzeta 1 ks – Pinzeta napr. k vytiahnutiu triesky alebo kliešťa

Lekárnička je skladná, s rozmermi 17x15x7cm  sa zmestí do každého batohu alebo kufra. Vďaka úchytke ju možno ľahko pripevniť na bicykel, na opasok alebo využiť popruh a nosiť ju cez rameno. Do deleného vrecka možno vložiť napríklad osobné doklady.

Súťaž:

Ktoré univerzálne číslo je nutné volať v prípade vážneho úrazu, nech ste kdekoľvek v Európskej únii?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 15. júla 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – lekárnička”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 18. júla.

Výhercovia:

 1. Ľubomír Dzúr, Bratislava
 2. Juraj Zednár, Pezinok
 3. Eva Illyäiová, Šamorín
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.