Rosatom predstavil efektívne možnosti v predlžovaní životného cyklu jadrových elektrární.

Na Valnom zhromaždení Slovenskej nukleárnej spoločnosti (SNUS), ktoré sa uskutočnilo v Častej-Papierničke, vystúpil Vasilij Zabavin, vedúci oddelenia údržby a opráv spoločnosti Rusatom Service, patriacej pod ruskú Štátnu korporáciu Rosatom. Odbornému auditóriu predstavil nové efektívne možnosti v oblasti predlžovania životného cyklu jadrových elektrární súčasne so zvyšovaním ich bezpečnosti a spoľahlivosti.

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke 4 reaktory typu VVER, ktoré generujú viac ako polovicu všetkej elektrickej energie krajiny. Jednou z možností ako využiť jadrové elektrárne čo najefektívnejšie je aj predlžovanie ich životnosti. Najnovšie poznatky, efektívne riešenia a kompetenciu Rosatomu v tejto oblasti prezentoval odbornej verejnosti na Valnom zhromaždení SNUS Vasilij Zabavin, vedúci oddelenia údržby a opráv spoločnosti Rusatom Service, patriacej pod ruskú štátnu korporáciu Rosatom. Na príklade výmeny kondenzátorov turbín štvrtého bloku jadrovej elektrárne Balakovo v roku 2014 predstavil najnovšie riešenia, ktoré ušetria tak čas, ľudskú silu ako aj finančné zdroje.

„Optimalizácia procesov plánovanej preventívnej údržby podľa najnovších štandardov skrátila dobu opravy z viac ako 98 dní na 70 dní. Dodatočná energia, získaná v dôsledku skrátenia lehôt v porovnaní s plánom je viac ako 680 miliónov kWh. To predstavuje finančný efekt zo skrátenia lehôt viac ako 700 miliónov rubľov, čiže viac ako 12,5 milióna eur. Efektivita práce zamestnancov, zapojených do každej fázy pri výmene kondenzátorov turbín na 4. bloku, bola zvýšená o 24% v porovnaní s výsledkami dosiahnutými pri výmene kondenzátorov turbín na 1. bloku v roku 2012,“ hovorí Vasilij Zabavin.

Rosatom má bohaté skúsenosti s predlžovaním životnosti jadrových elektrárni s reaktormi VVER-440, ktoré bezpečne a spoľahlivo fungujú aj na Slovensku. Rosatom je jedinou korporáciou na svete, ktorá spája spoločnosti zaoberajúce sa celým cyklom jadrovej energetiky, počnúc ťažbou a obohacovaním uránu, predlžovaním životnosti a končiac odstavením jadrovej elektrárne. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TVEL, Rosatom tiež dováža vysoko kvalitné palivo aj do slovenských jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.  

V tomto roku oslavuje Česko a Slovensko 60. výročie mierového využívania jadrovej energie, ktoré bolo odštartované medzivládnou dohodou z  23. apríla 1955 medzi vtedajším Československom a bývalým Sovietskym zväzom. Dohoda urýchlila nástup československej jadrovej energetiky a uľahčila zapojenie tunajších priemyslových podnikov a odborníkov do medzinárodných projektov.