NOÚ otvoril kompletne zrekonštruovanú transplantačnú jednotku.

Cieľom kompletnej rekonštrukcie bola nielen obnova priestorov výrazne zvyšujúca komfort pacienta, ale zároveň modernizácia kľúčových technológii, ktoré sú na pracovisku tohto typu zásadné. Ide najmä o vzduchotechnické zariadenie zabezpečujúce prísun niekoľkonásobne filtrovaného čistého vzduchu a sterilitu prostredia v kvalite, ktorá je porovnateľná s tou na operačnej sále.

„Je to z dôvodu vylúčenia rizika potenciálnej nákazy, nakoľko pacient má počas liečby imunitu zníženú na minimum. Vďaka špičkovej vzduchotechnike, ktorá bola vybudovaná samostatne pre potreby transplantačnej jednotky, sa zabezpečí pretlakové vetranie a kontinuálna výmena vzduchu,“ vysvetľuje riaditeľ Národného onkologického ústavu Jozef Dolinský. Zariadenie tiež zabezpečuje kúrenie, chladenie a optimálnu vlhkosť vzduchu, čo vytvára dokonalé podmienky pre liečbu. Vďaka vzduchotechnike sa tak súčasťou každej izby mohli stať aj toaleta a sprcha, ktoré v minulosti predstavovali možný zdroj nákazy. To bol zároveň dôvod, prečo malo pracovisko doteraz iba jednu spoločnú sprchu na chodbe.

Najmodernejšia technológia pomohla výrazne zmeniť aj koncept pracoviska. Kým prísne hygienické normy používané v minulosti vylúčili pacienta počas celej doby pobytu, t. j. 3 až 5 týždňov, z akéhokoľvek sociálneho kontaktu a znamenali absolútnu izoláciu, pokrok medicínskej techniky sa pričinil o výrazné zlepšenie. Zmena režimu na transplantačnej jednotke umožní u väčšiny pacientov návštevy rodiny a blízkych. Kontakt s okolím zabezpečí aj bezplatné internetové pripojenie a LCD televízor na každej izbe.

Kompletná obnova pracoviska sa podpísala pod zvýšený počet izieb, zo štyroch na šesť, čo umožní vyliečiť viac pacientov. Ročne podstúpi v ústave transplantáciu približne 70 – 80 chorých pacientov s hematologickými onkologickými diagnózami, najmä malígnymi lymfómami, leukémiami a myelómami. V  80 –  90 % prevažovali autológne transplantácie, t. j. transplantácie pomocou vlastných krvotvorných kmeňových buniek. „Chceli by sme sa výraznejšie podieľať na rozvoji transplantačného programu na Slovensku a viac sa zamerať na alogénne transplantácie, t. j.  transplantácie od darcu, najmä nepríbuzenské. Taktiež chceme vykonávať transplantácie u väčšieho počtu pacientov s nehematologickými diagnózami. Transplantácie patria k jedným z mála, doslova, život zachraňujúcim liečebným postupom v medicíne,“ dopĺňa Jozef Dolinský.

Modernizácia priestorov ako aj ich vybavenia sa výrazným spôsobom podpísala na zvýšení kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, komforte a pohodlí pacientov, lekárov i zdravotníckeho personálu. Rekonštrukcia bola financovaná z vlastných rozpočtových zdrojov NOÚ. Sumou 150-tisíc eur prispelo Združenie priateľov NOÚ a jeho partneri – Nadácia SPP, Slovenská pošta, a.s., Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. a Národná banka Slovenska. Oddelenie bude zdobiť obraz „Nedokončená cesta“, ktorý ústavu venovala jedna z pacientiek.

Transplantačná jednotka Oddelenia onkohematológie I., Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ je druhým najväčším transplantačným pracoviskom na Slovensku. Transplantačný program v NOÚ  bol založený MUDr. Fuchsbergerom a MUDr. Lakotom v roku 1992, k dnešnému dňu bolo vykonaných 1 263 transplantácií kmeňových krvotvorných buniek predovšetkým u pacientov s malígnymi lymfómami, leukémiami a myelómami.