Krízové centrum Brána do života sprevádzkovalo bezbariérový prístup.

Občianske združenie Brána do života, ktoré už štrnásť rokov poskytuje útočisko pre deti a obete domáceho násilia, opäť modernizovalo svoje priestory. V rámci projektu Bezpečný ženský dom, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, bol počas apríla do priestorov Krízového centra zavedený bezbariérový prístup.

Občianske združenie sa  snaží dať šancu a pomôcť skutočne každému, kto pomoc potrebuje, donedávna ale mali problém práve s umiestnením hendikepovanej klientky do centra. Inštaláciou nájazdovej rampy pre imobilných však problém vyriešili a vytvorili tak možnosť poskytnúť ubytovacie priestory aj hendikepovaným klientom. Vďaka technológii posuvného mechanizmu, ktorý je zapustený v rovine podlahy, dosiahli bezpečný prístup a umožnili tak bezbariérový prechod medzi jednotlivými podlažiami.

Inštalácia rampy je spolufinancovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V súčasnosti sa pracuje na odstránení ďalších menších bariér v priestoroch Krízového centra, pričom v blízkej budúcnosti otvoríme aj prvú bezbariérovú izbu.

Občianske združenie Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v Krízovom centre pre obete domáceho násilia, neštátnom Detskom domove a Krízovom stredisku pre mladých dospelých, ktorí sa ocitli v núdzi. Okrem ubytovania poskytuje OZ Brána do života aj sociálno-právne poradenstvo, a  psychologickú podporu. Príchod do krízového centra je aj príchodom do bezpečia a miestom, kde si žena v pokoji môže premyslieť, ako ďalej bude svoju situáciu riešiť.

OZ Brána do života sídli na Ulici M. Medveďovej 4, v budove bývalej MŠ, ktorú mu MČ Petržalka prenajíma za symbolickú korunu (cca 3 eurocenty). Kontakt na Krízové centrum: 02/ 6241 0469