Nástroj na centrálnu správu siete od D-Link

Spoločnosť D-Link poskytuje zadarmo aplikáciu CWM-100 Central WiFiManager na centrálnu správu firemných Wi-Fi sietí. Nástroj s webovým rozhraním umožňuje dodávateľom sieťových zariadení spravovať zložité Wi-Fi prostredie svojich zákazníkov s až 500 Wi-Fi prístupovými bodmi (Access Point) a ponúka nezávislú privátnu cloudovú službu. Nástroj je k dispozícii na bezplatné stiahnutie z webovej stránky D-Link a podporuje päť rôznych modelov prístupových bodov od D-Link.

Centrálna správa z rôznych miest

Central WiFiManager umožňuje monitorovať v reálnom čase mnoho Wi-Fi prístupových bodov na rôznych miestach. S týmto nástrojom môžu dodávatelia dohliadať na siete niekoľkých zákazníkov naraz a starať sa o ich správu. Viac užívateľská architektúra umožňuje priradiť každému používateľovi iné práva. Dodávatelia tak môžu poskytovať svojim zákazníkom prednastavené prístupové body a potom nezávisle diaľkovo riadiť zabezpečenie prístupu celej bezdrôtovej siete, zatiaľ čo administrátori zákazníkov budú spravovať iba prístupové body vo vlastnej lokálnej sieti. Central WiFiManager sa perfektne hodí napríklad pre organizácie s veľkými areálmi alebo mnohými pracoviskami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, hotely, či nemocnice, kde je potrebný centrálny systém riadenia siete.

Bezplatná a ľahko použiteľná aplikácia

Tento softvér je k dispozícii zdarma a nie sú požadované ani žiadne licenčné poplatky za jednotlivé prístupové body. Znamená to, že investičné náklady na Central WiFiManager sú oveľa nižšie, než u tradičných riešení na správu bezdrôtových prístupových bodov. CWM-100 môže byť nainštalovaný na lokálnom serveri s Microsoft Windows alebo hostovaný v prostredí cloudu. Môže byť používaný kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom on-line webového prehliadača na PC, smartfóne alebo tablete. Rozširovanie bezdrôtovej siete je jednoduché vďaka nástroju pre priamu inštaláciu. Zariadenia sú automaticky pridané do systému po tom, čo sú rozpoznané nové prístupové body v sieti. Central WiFiManager tiež riadi vysielací výkon jednotlivých prístupových bodov a optimálne synchronizuje ich vysielacie kanály. Tým sa znižuje vzájomné rušenie kanálov a podporuje väčšia celková dátová priepustnosť. Sieťoví administrátori tak môžu vytvárať stabilnejšie bezdrôtové siete.

 

Podporované prístupové body D-Link

D-Link Central WiFiManager v súčasnosti podporuje nasledujúce Wi-Fi prístupové body D-Link:

 • DAP-2310: Wi-Fi N interiérový AP
  (verzia HW B1, verzia FW 2.00)
 • DAP-2360: Wi-Fi N interiérový AP
  (verzia HW B1, verzia FW 2.00)
 • DAP-2660 Wi-Fi AC1200 interiérový podstropný AP
  (verzia HW A1, verzia FW 1.00)
 • DAP-2690 Wi-Fi N Dual-Band interiérový AP
  (verzia HW B1, verzia FW 3.10)
 • DAP-2695 Wi-Fi AC1750 interiérový AP
  (verzia HW A1, verzia FW 1.10)

Pre viac informácií o spoločnosti D-Link navštívte www.dlink.com/cz/cs alebo www.facebook.com/dlinkcz.