Hodnotenie nemocníc 2014: Spokojnosť s personálom sa zlepšila.

Pacienti aj v tomto roku nastavili zrkadlo lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. Vyhodnotili sme takmer 4000 dotazníkov od našich poistencov, ktorí boli hospitalizovaní v roku 2014. Opäť sa potvrdilo, že pacienti sú najmenej spokojní s kvalitou stravy. Naopak, dlhodobo je najlepšie hodnotené správanie lekárov voči pacientom.

V porovnaní s prieskumom z roku 2013 však badať aj lepšie hodnotenie pacientov poskytnutej zdravotnej starostlivosti, lepšie bolo hodnotené aj správanie a starostlivosť sestier voči pacientom, starostlivosť lekárov a badať aj väčšiu spokojnosť s poskytnutými informáciami o ďalšom postupe pri domácej liečbe.

„Pozitívne hodnotíme zlepšujúcu sa spokojnosť pacientov so zdravotníckym personálom. Svedčí to o odbornosti a dobrom prístupe k pacientom od našich zmluvných partnerov. Vývoj spokojnosti pacientov je spolu s ďalšími odbornými vstupmi rozhodujúci pri uzatváraní každoročných kontraktov s nemocnicami. Práve preto sa výsledkami hodnotenia zaoberáme aj na stretnutiach s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,“ hovorí generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Spomedzi fakultných nemocníc získala najlepšiu známku Univerzitná nemocnica Martin, medzi všeobecnými zase Ľubovnianska nemocnica. V kategórii špecializovaných zdravotníckych zariadení skončilo na prvom mieste Kardiocentrum Nitra a v kategórii ostatných zdravotníckych zariadení Mammacentrum sv. Agáty ProCare.

Aj v roku 2014 pacienti hodnotili lôžkové zdravotnícke zariadenia známkami ako v škole, čiže najlepšia je 1 a najhoršia 5. Všetky nemocnice si od nich vyslúžili, tak ako vlani, priemernú známku 1,7. V porovnaní s rokom 2013 je teda celkové priemerné hodnotenie nemocníc rovnaké.