Prečo je v IP kamerách budúcnosť?

IP kamera je vo svoje podstate miniatúrny počítač, ktorý môže pracovať úplne samostatne bez potreby ďalších zariadení. Vďaka štandardným sieťovým protokolom sa dá do kamery pripojiť z bežného internetového prehliadača aj pomocou mobilného telefónu a mobilom môžete urobiť aj všetky potrebné nastavenia, alebo si jednoducho prezerať živý obraz alebo záznam priamo z kamery.
Ako dátové úložisko sa pritom dá priamo v kamere využiť klasická pamäťová karta, no video je možné cez počítačovú sieť (príp. aj cez internet) posielať na vzdialené servery a dátové úložiská. Dnešné kapacity pamäťových kariet (napr. 128 GB) pri vhodnej kompresii postačia aj na vytvorenie HD záznamu z niekoľkých dní a v prípade, že budete využívať video analytiku a zaznamenávať len tie kritické situácie, vystačíte si s pamäťou aj niekoľko týždňov.

Výkon procesorov v IP kamerách nám totiž umožňuje priamo do kamery inštaláciu aplikácií pre pokročilú video analytiku, takže každá jedna kamera môže okrem video dohľadu vykonávať aj nejaké špecifické analytické funkcie ako napr. počítanie osôb, demografické analýzy, upozornenie na tvorbu front, rozpoznávanie ŠPZ automobilov, alebo pomerne presné identifikácie prekročenia ochrannej zóny a detekcie pohybu v zakázanej oblasti.

Kamera dnes dokáže rozpoznávať nielen náhlu zmenu obrazu, ktorú môže spôsobiť napr. aj zmena počasia, ale aj pomerne presne rozlíšiť, či sa v zábere nachádza hoci aj maskovaný narušiteľ, alebo je tam len neškodné zviera (pes, alebo nejaký vták). V závislosti od toho dokáže v prípade potreby upozorniť operátora, ktorý vie krízovú situáciu vizuálne overiť a vykonať príslušné protiopatrenia. Riziko nežiadúcich poplachov sa vďaka pokročilej video analýze redukuje na minimum, čo v konečnom dôsledku zvyšuje bezpečnosť a zároveň znižuje nároky na obsluhu. V minulosti musela obsluha nepretržite sledovať niekoľko monitorov a preto ste potrebovali niekoľko ľudí na každý monitorovaný objekt. Dnes vám postačí len jediný operátor, ktorý dokáže naraz dohliadať na niekoľko objektov, dokonca aj na opačnom konci sveta.

Aká bude inteligencia vašej kamery a čo všetko bude vedieť závisí len na vás, resp. na aplikáciách, ktoré si do kamery nainštalujete. Je to podobné ako u smartfónu alebo tabletu, ktorý si pomocou aplikácií meníte na multimediálne centrum, hernú konzolu, učebnú pomôcku alebo pracovný nástroj.

Spomenúť tiež musíme vyššiu bezpečnosť (dátový prenos môže byť na rozdiel od analógového šifrovaný), inteligentnejšiu kontrolu prístupu (zabezpečenie) a samozrejme aj možnosť bezdrôtového prenosu bez straty obrazovej kvality (digitálny obraz sa prenáša ako dáta). Tieto možnosti nabádajú k posunu smerom k sofistikovanejšiemu a proaktívnemu dohľadovému video systému, ktorý okrem toho, že ponúka vyššiu úroveň zabezpečenia, prináša firmám súčasne aj obchodné výhody a to bez ohľadu na ich veľkosť.