Moderné dohľadové riešenia

Nech už ide o nezákonný vstup, vandalizmus, krádež medi alebo dokonca sabotáž, bezpečnostné systémy musia byť schopné nielen o incidentoch informovať, ale tiež umožniť operátorom identifikovať druh, rozsah a ich závažnosť, aby bolo možné podniknúť zodpovedajúce opatrenia.

Tradičné bezpečnostné systémy, ako napríklad mikrovlnné závory, snímače pohybu či našľapovania, všeobecne potrebujú doplnenie o druhú potvrdzujúcu úroveň, aby šlo incident jasne identifikovať a vylúčiť prípadné plané poplachy. Niektoré hranice chránených priestorov ale nie je úplne ľahké definovať a plne chrániť. To platí najmä pre solárne a veterné elektrárne, či elektrické rozvodne inštalované v odľahlých miestach. Príroda a klimatické javy môžu byť na senzoroch príčinou aktivácie planých poplachov.

Sila inteligentné analýzy

Dohľadové kamery práve preto hrajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane a zabezpečení kritických infraštruktúr. Umožňujú operátorom získať viac informácií, keď sa aktivuje prvotný alarm.

IP kamery dnes obvykle ponúkajú aj podporu pre vyspelú analýzu obrazu alebo videa, vďaka ktorej dokážu rozpoznať, či došlo k prekročeniu určitej definovanej línie, alebo či sa zistila aktivita v určitom sektore ich zorného poľa. Možno tak napríklad rozlíšiť osoby alebo vozidlá aj keď je tma, alebo husto sneží. IP kamery dokonca vedia detekovať smer, ktorým sa osoby alebo vozidlá uberajú a tiež si vedia zapamätať, prípadne sa naučiť typické vzorce prejavov, ktoré v minulosti spustili plané poplachy.

Videnie v tme

Vzhľadom na skutočnosť, že v segmente bezpečnostných riešení došlo v priebehu ostatných rokov k významnému poklesu cien komponentov pre termálne snímanie, je teraz ešte dostupnejšia integrácia termálnych IP kamier do bezpečnostných systémov. V minulosti boli termálne kamery kvôli vysokým cenám v jednotlivých aplikáciách zastúpené len obmedzene a to v prípadoch, keď sa dali investície na ich nasadenie obhájiť.

Termálne technológie síce nie sú nové, ale pokrok v technológii výroby snímacích senzorov a konštrukcii chipov, viedli k takémuto zníženiu ich ceny, že sú dnes pre používateľov atraktívnejšie, takže je možné ich v bezpečnostných systémoch integrovať vo väčšej miere.

Termálne IP kamery vedia napríklad detekovať incidenty v úplnej tme a nepotrebujú k tomu žiadne doplnkové svetelné zdroje, ako napríklad svetlomety alebo infračervené prisvietenie, ktoré okrem toho, že spotrebúvajú ďalšiu energiu, vytvárajú navyše tiene alebo môžu prezradiť svoje umiestnenie.

Obraz, ktorý snímajú termálne kamery, vychádza z detekcie tepla, ktoré vždy vyžarujú objekty – vozidla, či osoby. Vďaka tomu môžu kamery vidieť aj v úplnej tme a sprostredkovať tak pre operátorov vhodný obraz na detekciu podozrivých aktivít bez ohľadu na denný čas alebo druh počasia.

Termálne kamery však neposkytujú obraz potrebný pre jednoznačnú identifikáciu. Ich sila spočíva v schopnosti spoľahlivo zistiť prítomnosť osôb za kríkmi, či zvládnutí aj tých najťažších klimatických podmienok. Umožní tiež vidieť cez hustý dážď a sneženie, v hmle alebo extrémnom prachu. Termálne kamery poskytujú svojim spôsobom najpresnejší základ pre inteligentnú analýzu obrazu.

Termálne kamery a farebný obraz v tme

Ideálnym doplnkom termálnych IP kamier sú kamery pre snímanie v sťažených svetelných podmienkach. Ich základom sú moderné technológie snímacích senzorov, ktoré už dokážu ponúknuť veľmi vysokú úroveň svetelnej citlivosti a preto dokážu snímať farebný obraz aj pri extrémne nízkych svetelných hladinách. Farebný obraz je pritom dôležitým aspektom rozšírenia úspešnosti identifikácie osôb, vozidiel a predmetov.

Kamery na snímanie pri nízkom osvetlení tak umožňujú vyhodnotiť danú situáciu bez toho, aby došlo k vystrašeniu votrelca. Zdetekovaný incident prvotne termálnou IP kamerou možno následne analyzovať pomocou IP kamery pre snímanie v sťažených svetelných podmienkach.

Ak napríklad použijete kopulovitú PTZ kameru (teda takú, ktorá umožňuje otáčanie, nakláňanie a približovanie), termálna kamera jej pošle pokyn, aby sa rýchlo zamerala na miesto so zisteným poplachom. Aj ďalšie akcie, ako napríklad rozsvietenie svetlometov alebo spustenie poplašnej sirény, sa môžu vykonať automaticky.


Detekcia incidentu termálnou kamerou a následná analýza ohrozenia kamerou pre snímanie v sťažených svetelných podmienkach.

Vzdialený monitoring

Bezpečnostné systémy pre odľahlé inštalácie kritických infraštruktúr musia fungovať efektívne a do značnej miery aj nezávisle. Akonáhle dôjde k spusteniu poplachu, operátori musia vedieť incident rýchlo vyhodnotiť, aby sa dalo rozhodnúť o ďalšom postupe. Nie je účelné, ani vhodné zakaždým vysielať na miesto nedefinovaného druhu alarmu hliadku alebo dokonca povolávať miestne zásahové orgány. Sieťové bezpečnostné systémy však umožňujú bezproblémovú integráciu rôznych komponentov, takže operátori môžu posúdiť všetky dostupné informácie aj z jedného miesta. Možno tiež nastaviť automatické upozorňovanie na vzniknuté alarmy a incidenty vyhodnocovať aj v reálnom čase na veľmi vzdialených miestach.

Sieťové bezpečnostné systémy operátorom umožňujú plne využiť možnosti mobilných zariadení. Napríklad je možné zaslať SMS správu vždy, keď dôjde k aktivácii bezpečnostného snímača. Na chytrých telefónoch je takisto možné zobrazovať živé zábery termálnych kamier, ktoré umožnia situáciu presnejšie analyzovať. Pokiaľ by išlo o skutočný poplach, môžu sa do procesu zapojiť aj kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach a poskytnúť obraz, ktorý by umožnil identifikáciu osôb, predmetov alebo vozidiel. Hliadky ochranky môžu reagovať zodpovedajúcim spôsobom, pretože poznajú dobre situáciu, ktorej čelia, a v prípade potreby vedia privolať aj miestne zásahové orgány. Plané poplachy sa takto dajú rozpoznať veľmi rýchlo a mimoriadne presne.


Sieťové bezpečnostné systémy umožňujú incidenty detekovať, overovať a identifikovať aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Efektívna ochrana infraštruktúry

Pokrok v oblasti komponentov pre bezpečnostné systémy, ako sú napríklad termálne kamery a kamery na snímanie v sťažených svetelných podmienkach, umožňujú v spojení s inteligentnou analýzou obrazu prekonávať každodenné ťažkosti pri ochrane a zabezpečení kritickej infraštruktúry.

Pri sieťových bezpečnostných systémoch možno bezproblémovo vzájomne integrovať ich rôzne súčasti a mať k nim prístup z panela spoločného riadenia bezpečnostných systémov. Schopnosti inteligentného spracovania obrazu zahŕňajú analýzu pohybu, virtuálne brány, virtuálne ploty a rozpoznávanie ľudí od zvierat. Operátori tiež môžu naplno využiť možnosti mobilných zariadení, napríklad chytrých telefónov a tabletov, čo im umožní mať k dispozícii podrobné informácie o incidente. Aj hliadky ochranky môžu dostať prístup k záberom z kamier, zatiaľ čo sa budú presúvať k miestu narušenia.

Vďaka sieťovej (IP) infraštruktúre možno bezpečnostné systémy ľahko rozširovať podľa nárokov, ktoré ešte len vzniknú niekde v budúcnosti. Možno tiež ľahko integrovať a centrálne riadiť súčasne viac lokalít. Pre zabezpečenie a ochranu kritických infraštruktúr je všetko len otázkou sieťovej komunikácie.

Ak dôjde k incidentu, operátori potrebujú do procesu zapojiť tretie strany, napríklad miestnu políciu, hasičský záchranný zbor alebo iné štátne orgány. Sieťový dohľadový video systém umožňuje obojsmernú komunikáciu a jednoduché zdieľanie podrobných informácií o incidente v reálnom čase, vrátane videozáberov, ktorá umožnia zabezpečiť optimálnu spoluprácu medzi operátorom a tretími stranami.

Autor*:
Andrea Sorri


*Autor pracuje ako riaditeľ obchodného rozvoja dohľadových riešení pre vlády, mestské dohľadové systémy a kritickej infraštruktúry v spoločnosti Axis.