Chceme kamery v dopravných prostriedkoch?

Správa Medzinárodného zväzu verejnej dopravy (UITP) poukazuje na skutočnosť, že sa medzi rokmi 2015 a 2018 podstatne zvýšil počet kamier nainštalovaných v dopravných podnikoch po celom svete a pokračuje digitalizácia a prepájanie kamerových systémov.

Medzinárodný zväz verejnej dopravy (UITP) urobil v roku 2018 a predtým aj v roku 2015 v spolupráci so spoločnosťou Axis Communications prieskum medzi vybranými členskými organizáciami pôsobiacimi vo verejnej doprave. Cieľom bolo získať presnejšie dáta o tom, ako sa v tejto oblasti využíva kamerový video dohľad a aký trend bol zjavný medzi rokmi 2015 a 2018. Prieskumu sa zúčastnilo 61 respondentov z celého sveta, z ktorých väčšina sú veľké mestské dopravné podniky. Najväčší z respondentov spravuje videodohľadový systém s 25 000 kamerami.

Medzi kľúčové zistenia prieskumu patria:

  • priemerný počet kamier inštalovaných v systéme dotazovaných organizácií vzrástol medzi rokmi 2015 a 2018 o takmer 70% z 2900 kamier na 4900 kamier,
  • je tu zrejmý trend prechodu z analógových systémom na digitálne. 82 % organizácií má teraz vo svojom kamerovom systéme digitálne komponenty,
  • stále viac podnikov zdieľa kamerový systém s ďalšími stranami, napríklad s mestskými dohľadovými centrami (nárast z 10%  v roku 2015 na 22% v 2018), s hasičskými organizáciami (z 4% na 28 %) a s regionálnymi či národnými bezpečnostnými centrami (z 5 % na 12 %)
  • podpora verejnosti pre videodohľad vo verejnej doprave vzrástla z 65 % v roku 2015 na 73 % v roku 2018. Je to dôsledok toho, že cestujúci vnímajú bezpečnostný prínos kamier ako dôležitejší než ohrozenie osobného súkromia.

„Trendy vysledované v průzkumu lze vztáhnout také na Českou republiku a Slovensko a můžeme je pozorovat přímo ve vozech hromadné dopravy,“ potvrdzuje špecialista Libor Hinčica z časopisu Československý Dopravák. „Především městští dopravci dnes nová vozidla standardně požadují výhradně s kamerovým systémem, kamery se dodatečně instalují i do starších vozů.  Výraznému rozšíření kamer v prostředcích MHD v posledních letech pomohlo především vyřešení problematiky ukládání záznamů.“

Medzinárodný zväz verejnej dopravy má 1400 členov z 96 zemí. Podrobnejšie výsledky prieskumu nájdete na tomto linku.