Cenovo výhodné diskrétne termálne kamery

Uvedením prvých termálnych kamier v základnom rade P sprístupnila spoločnosť Axis Communications prednosti termálneho snímania širšiemu okruhu zákazníkov a v mnohých iných prostrediach, než tomu bolo predtým. Cenovo výhodné kamery prinášajú možnosti termálneho „videnia“ aj pre malé a stredne veľké systémy s obmedzeným rozpočtom – typicky školy, opatrovateľské zariadenia a malý samostatný maloobchodný predajca – a umožňuje detekovať vniknutie a identifikovať povahu incidentov bez toho, aby dochádzalo k porušeniu práva na zachovanie nedotknuteľnosti identít dotknutých osôb.

Termálna technológia sa cení kvôli tomu, že dokáže zabezpečiť spoľahlivú detekciu s nízkym podielom planých poplachov, ale až doteraz bola cena vysoko kvalitných termálnych kamier mimo možnosti organizácií s menšími rozpočtami. Nová sieťová termálna kamera AXIS P1280-E je určená pre vnútorné alebo vonkajšie použitie, pričom má flexibilné prevedenie, ktoré umožňuje umiestniť jednotku s termálnym senzorom aj do stiesnených miest a možno k nej objednať celú radu montážneho príslušenstva na inštaláciu na stenu, na strop alebo kameru zapustiť do povrchu. Termálna sieťová kamera AXIS P1290 je určená pre vnútorné použitie a na zachovanie diskrétnosti ju chráni kupola.

V ideálnom prípade je možné oba modely použiť ako cenovo výhodné detektory s možnosťou vizuálneho potvrdenia pre zaistenie bezpečnosti ľudí a majetku v mnohých prostrediach. Kamery majú vstavané analytické nástroje, ako je AXIS Video Motion Detection, ktoré môžu posielať upozornenia vždy, keď kamera detekuje pohyb objektov vo vopred definovanej zóne. Kamery taktiež podporujú platformu AXIS Camera Application Platform, ktorá je kompatibilná so širokou škálou aplikácií tretích strán.

Martina Lundh, globálna produktová manažérka spoločnosti Axis Communications, vysvetľuje prínosy termálneho snímania: „V prostrediach, kde je absolútne nevyhnutné zachovávať súkromie osôb – napríklad v školách a opatrovateľských domovoch – dokáže termálne snímanie detekovať incidenty bez toho, aby sa odhalili detaily konkrétnych osôb v zábere. V spojení s analytickými nástrojmi vedia tieto nové kamery upozorniť alebo spustiť poplach vždy, keď napr. pacient alebo ubytovaná osoba spadne, vďaka čomu môže personál okamžite zasiahnuť.“

„V opatrovateľských domovoch môžu zamestnanci sledovať pacientov a obyvateľov na diaľku, aby mohli pracovať efektívnejšie, a bez toho, aby svojich pacientov a obyvateľov rušili. Rovnako tak je možné používať termálne zobrazovanie pre sledovanie pohybu študentov v škole, pričom personál nemusí byť fyzicky prítomný v každej miestnosti alebo chodbe a rušiť tým súkromie študentov. Okrem toho môžu byť kamery použité vo vnútri školy i mimo nej k zisťovaniu neoprávneného vstupu pred vyučovaním, počas neho alebo po jeho skončení.“

Kamera AXIS P1280-E bude k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov v decembri 2017 a AXIS P1290 začiatkom 1. štvrťroku 2018.