Technológia Axis Forensic WDR využíva prednosti širokého dynamického rozsahu

Axis vybavuje svojou novou technológiou širokého dynamického rozsahu Forensic WDR niekoľko nových modelov sieťových kamier. Rozširuje tak ich schopnosť zachytiť detaily v náročných svetelných podmienkach a umožňuje operátorom zabezpečujúcim dohľad a vidieť detaily súčasne v tmavých i svetlých oblastiach záberu, a to na úrovni potrebnej pre súdne dokazovania. Technológiu Forensic WDR je navyše možné jedinečným spôsobom využiť aj u kamier s vysokým rozlíšením a pre sledované miesta, kde je zvýšený pohyb.

WDR je termín bežne používaný pre schopnosť vyrovnať rozdiely medzi veľmi tmavými a presvetlenými oblasťami záberov. Niekedy sa tiež označuje ako HDR (High Dynamic Range, čiže vysoký dynamický rozsah). V oblasti videomonitorovania je cieľom zachytiť forenzne použiteľné detaily pokiaľ možno za akýchkoľvek podmienok. Doteraz však na trhu dostupné metódy WDR nedokázali sprostredkovať dostatočnú forenznú hodnotu záberov u kamier s ultra vysokým rozlíšením alebo na miestach, kde je veľký pohyb. Predstavením technológie Forensic WDR spoločnosť Axis rieši obe tieto problematické oblasti u niekoľkých modelov nových kamier.

„Existujúce riešenia WDR na trhu narážajú na problém, keď majú zabezpečiť detaily potrebné pre forenzné účely – zvlášť u svetelne náročných scén, kde je veľa pohybu a kde je nutné vysoké rozlíšenie,“ vysvetlil Johan Paulsson, CTO spoločnosti Axis Communications. „Pomocou technológie Forensic WDR je možné prínos WDR využívať aj pri takýchto scenároch.“

„Technológia Forensic WDR posúva hranice a umožňuje dokonca aj kamerám s rozlíšením mnoho megapixelov ostro zachytiť detaily scén v náročných svetelných podmienkach,“ dodáva Petra Bennermark, globálna produktová manažérka spoločnosti Axis Communications. „V podobe našej novej širokej ponuky pevných kopulovitých kamier s rozlíšením od 5 megapixelov až po 4K sprístupňujeme túto technológiu aj pre zákazníkov s obmedzenými prostriedkami a pre nasadenie vo veľmi náročných podmienkach.“

Nové kamery radu AXIS Q35 ponúkajú bezkonkurenčný video dohľad s kompletnou funkčnou výbavou, vrátane zálohovaného napájania. Vďaka elektronickej stabilizácii obrazu (EIS, Electronic Image Stabilization) a triede ochranného krytia IK10+ sú ideálne pre prostredia s drsnými podmienkami. Spĺňajú nároky na monitorovanie s rozlíšením v rádoch megapixelov pre detailné zábery pri plnej snímkovej frekvencii s najvyššou kvalitou obrazu na trhu, okrem iného vďaka technológiám Forensic WDR, Lightfinder, OptimizedIR a Zipstream. Modely AXIS Q3517-LV a AXIS Q3517-LVE budú k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis v 3. štvrťroku 2017.