Rozpoznávania tvárí ako nástroj podnikania

Automatizované rozpoznávanie tvárí už nie je výsadou len špičkových bezpečnostných implementácií. Keďže technológie dosahujú stále vyšší výkon, stáva sa táto funkcia atraktívna pre oveľa širší okruh odborov a aplikácií mimo doteraz výhradný segment zabezpečenia.

Medzi rokmi 2010 až 2013 sa u všetkých výrobcov výkon technológií automatizovaného rozpoznávania tvárí – s prihliadnutím na presnosť a rýchlosť – zlepšil o výrazných 30%, ako uvádza americký Národný inštitút štandardov a technológie (National Institute of Standards and Technology – NIST), ktorý spolupracuje v tejto oblasti na vývoji a uplatňovaní technológie, merania a noriem. Uvedeného zlepšenie výkonu je dosiahnuté prevažne vďaka pokroku v oblasti používaných softvérových algoritmov, no súčasne zohráva dôležitú úlohu aj kvalita videokamier používaných pre snímanie obrazu.

Príležitosť pre iné ako bezpečnostné aplikácie

110915_1309_Novoblastip2.jpgAutomatizované rozpoznávanie tvárí už nie je len nástroj na povolenie alebo odmietnutie prístupu alebo posielanie upozornení, keď sú identifikované osoby na zozname „sledovaných“. Priradenie tváre konkrétnemu zákazníkovi podľa databázy známych osôb môže napríklad predajcom, hotelom, bankám alebo kasínam umožniť rýchlo identifikovať osoby, ktoré majú nárok na služby VIP klientov. Podobným spôsobom sa automatizované rozpoznávanie tvárí stáva mocným nástrojom tzv. „Business intelligence“, čo je termín, ktorý možno vo všeobecnej rovine vnímať ako zvyšovanie úrovne poskytovania služieb, ale primárnou úlohou je zisťovanie a vyhodnocovanie informácií o správaní zákazníkov, bez nutnosti poznať ich konkrétne identitu. V prostredí maloobchodných predajní môže zhromažďovať demografické a behaviorálne vzorce zákazníkov, kedy možno sledovať, akými spôsobmi predajňou prechádzajú ženy a muži, mladí alebo starší zákazníci, kde majú tendenciu sa zastaviť a čo upúta ich pozornosť. Na tento účel softvér nepotrebuje poznať identitu osôb, ale dokáže s veľkou spoľahlivosťou rozpoznať, či sa jedná o muža alebo o ženu a či ide o staršieho alebo mladého človeka.

Možnosti sú prakticky nekonečné: softvér na rozpoznávanie tvárí možno integrovať s marketingovým systémom, ktorý bude automaticky zobrazovať reklamy prispôsobené aktuálnemu profilu zákazníka. Agregované dáta zhromažďované počas dlhšieho obdobia poskytnú predajcovia informácie, ako ešte lepšie usporiadať predajné miesto, čo ovplyvňuje predaj a rýchlosť obratu tovaru. Na ich základe predajca môže ľahko vykonať potrebná vylepšenia – nepotrebuje nič iné, než vyhodnotiť automaticky zhromažďované dáta.